Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Teaching and Teacher Education83105
2.Journal of Teacher Education4666
3.International Journal of Instruction4255
4.TESOL Quarterly4061
5.Teachers and Teaching3961
6.Cogent Education3959
7.Professional Development in Education3859
8.Teaching in Higher Education3857
9.English Language Teaching3760
10.European Journal of Teacher Education3555
11.Australian Journal of Teacher Education3443
12.Journal of Education for Teaching3350
13.Journal of Educational Research3255
14.Theory Into Practice3246
15.English Language Teaching Journal3245
16.Reading Research Quarterly3148
17.Technology, Pedagogy and Education3145
18.The Reading Teacher3140
19.Journal of Mathematics Teacher Education3040
20.Journal of Adolescent & Adult Literacy2837
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.