Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Cleaner Production182245
2.Journal of Environmental Management108139
3.Sustainability103143
4.Environmental Science & Policy76108
5.Ecological Economics76102
6.Ecosystem Services6799
7.Business Strategy and the Environment6794
8.Ecology and Society6688
9.Nature Sustainability64105
10.Journal of Sustainable Tourism6185
11.Journal of Industrial Ecology5994
12.Journal of Environmental Economics and Management5885
13.Current Opinion in Environmental Sustainability5880
14.Corporate Social Responsibility and Environmental Management5678
15.The International Journal of Life Cycle Assessment5573
16.Sustainability Science5284
17.Environmental Impact Assessment Review4559
18.Annual Reviews of Environment and Resources4386
19.Environmental Management4260
20.Environment, Development and Sustainability4257
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.