Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Learning Disabilities4262
2.International Journal of Inclusive Education4161
3.Exceptional Children3660
4.Remedial and Special Education3658
5.European Journal of Special Needs Education3140
6.Journal of Positive Behavior Interventions3056
7.Focus on Autism and Other Developmental Disabilities3044
8.Gifted Child Quarterly2947
9.The Journal of Special Education2837
10.Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth2736
11.Learning Disability Quarterly2552
12.Research and Practice for Persons with Severe Disabilities2543
13.Augmentative and Alternative Communication2540
14.Teacher Education and Special Education2540
15.Behavioral Disorders2539
16.TEACHING Exceptional Children2536
17.Journal of Research in Special Educational Needs2430
18.Learning Disabilities Research & Practice2342
19.Intervention in School and Clinic2341
20.The Journal of Deaf Studies and Deaf Education2336
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.