Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Academic Medicine70102
2.BMC Medical Education5777
3.Medical Teacher5279
4.Medical Education5275
5.Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education5184
6.Journal of Research in Science Teaching5066
7.CBE—Life Sciences Education4661
8.Environmental Education Research4566
9.Anatomical Sciences Education4074
10.International Journal of Science Education4055
11.Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)3981
12.International Journal of Science and Mathematics Education3955
13.Science Education3951
14.Journal of Science Education and Technology3862
15.Physical Review Physics Education Research3857
16.International Journal of Environmental and Science Education3855
17.Advances in Health Sciences Education3752
18.Journal of Engineering Education3663
19.International Journal of STEM Education3564
20.Educational Studies in Mathematics3550
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.