Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.International Journal of Environmental Research and Public Health113159
2.American Journal of Public Health90128
3.BMC Public Health89118
4.American Journal of Preventive Medicine82118
5.International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity71107
6.The Lancet Public Health70159
7.Bulletin of the World Health Organization6899
8.Preventive Medicine6895
9.Tobacco Control65105
10.Annual Review of Public Health58103
11.Nicotine and Tobacco Research5877
12.AIDS and behavior5780
13.JMIR Public Health and Surveillance5182
14.International Journal for Equity in Health5169
15.Health Policy and Planning5075
16.European Journal of Public Health4966
17.Public Health4867
18.Preventive Medicine Reports4769
19.Journal of Global Health4464
20.Global Health Action4354
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.