Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.American Journal of Political Science68106
2.American Political Science Review65114
3.Journal of European Public Policy6387
4.The Journal of Politics5985
5.JCMS: Journal of Common Market Studies5274
6.Comparative Political Studies5269
7.British Journal of Political Science5181
8.Journal of Democracy4886
9.European Journal of Political Research4668
10.West European Politics4572
11.Annual Review of Political Science4487
12.Political Behavior4165
13.Party Politics4163
14.Political Analysis4068
15.Democratization3956
16.Governance3758
17.Political Studies3755
18.Perspectives on Politics3752
19.Political Science Research and Methods3654
20.Political Research Quarterly3566
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.