Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Scientometrics6181
2.Journal of the Association for Information Science and Technology5578
3.Journal of Informetrics4663
4.Online Information Review3559
5.Journal of Information Science3554
6.Information Development3342
7.The Journal of Academic Librarianship3241
8.Journal of the Medical Library Association3051
9.College & Research Libraries3039
10.Journal of Documentation2940
11.Learned Publishing2747
12.Journal of Librarianship and Information Science2641
13.Library & Information Science Research2635
14.The Electronic Library2533
15.Aslib Journal of Information Management2434
16.Library Hi Tech2330
17.Health Information & Libraries Journal2135
18.International ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries2134
19.International Journal on Digital Libraries2133
20.Journal of Library Administration2127
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.