Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Yale Law Journal4884
2.Harvard Law Review4787
3.Columbia Law Review3976
4.University of Pennsylvania Law Review3958
5.California Law Review3858
6.University of Chicago Law Review3857
7.Georgetown Law Journal3768
8.Stanford Law Review3664
9.Texas Law Review3458
10.Vanderbilt Law Review3448
11.Notre Dame Law Review3346
12.Virginia Law Review3251
13.Duke Law Journal3248
14.Northwestern University Law Review3248
15.Minnesota Law Review3247
16.Michigan Law Review3151
17.New York University Law Review3147
18.Iowa Law Review3049
19.Berkeley Technology Law Journal3047
20.Boston University Law Review3045
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.