Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.American Journal of International Law2653
2.European Journal of International Law2633
3.Common Market Law Review2542
4.The International Journal of Human Rights2340
5.Journal of International Economic Law2338
6.German Law Journal2131
7.International Journal of Constitutional Law2131
8.International and Comparative Law Quarterly2035
9.Journal of Money Laundering Control2023
10.Human Rights Quarterly1930
11.Human Rights Law Review1929
12.European Constitutional Law Review1926
13.International Journal of Refugee Law1926
14.Business and Human Rights Journal1925
15.International Journal of Transitional Justice1829
16.Leiden Journal of International Law1821
17.American Journal of Comparative Law1623
18.Maastricht Journal of European and Comparative Law1619
19.Journal of Human Rights1618
20.Journal of International Criminal Justice1524
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.