Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Management98175
2.Academy of Management Journal90132
3.International Journal of Project Management87121
4.The Leadership Quarterly71122
5.Journal of Knowledge Management6899
6.Journal of Organizational Behavior67120
7.Academy of Management Review66119
8.Journal of Vocational Behavior66100
9.The International Journal of Human Resource Management66100
10.Academy of Management Annals61114
11.Journal of Labor Economics59119
12.Journal of Management Studies5897
13.Organization Studies5784
14.International Journal of Management Reviews56117
15.Human Resource Management Review5595
16.Human Relations5581
17.Organization Science5484
18.Journal of Occupational Health Psychology5392
19.Administrative Science Quarterly5297
20.Academy of Management Proceedings5282
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.