Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Ethnic and Migration Studies5782
2.Ethnic and Racial Studies4373
3.Population, Space and Place3749
4.Mobilities3546
5.International Migration Review3043
6.Citizenship Studies3042
7.International Migration3041
8.Journal of International Migration and Integration2839
9.Ethnicities2739
10.Journal of Refugee Studies2736
11.Journal of Immigrant & Refugee Studies2645
12.Comparative Migration Studies2548
13.Global Networks2543
14.Identities2331
15.Journal of Intercultural Studies2028
16.Migration Studies1935
17.International Journal of Refugee Law1926
18.Forced Migration Review1824
19.Migration and Development1824
20.Canadian Ethnic Studies1822
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.