Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Common Market Law Review2542
2.European Law Journal2230
3.German Law Journal2131
4.International Journal of Constitutional Law2131
5.European Journal of Risk Regulation1933
6.European Constitutional Law Review1926
7.European Business Organization Law Review1625
8.Maastricht Journal of European and Comparative Law1619
9.Journal of European Competition Law & Practice1420
10.Intertax1322
11.European Law Review1319
12.Global Constitutionalism1318
13.ERA Forum1216
14.European Papers-A Journal on Law and Integration1117
15.EC Tax Review1115
16.European Company and Financial Law Review1017
17.King's Law Journal1016
18.New Journal of European Criminal Law1016
19.European Review of Private Law1013
20.Eucrim: the European Criminal Law Associations' fórum915
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.