Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Business Ethics117159
2.Corporate Social Responsibility and Environmental Management5678
3.Business & Society5395
4.Science and Engineering Ethics4766
5.Social Responsibility Journal4154
6.Business Ethics: A European Review3247
7.Business Ethics Quarterly3150
8.Ethics & Behavior2432
9.Ethics2335
10.Journal of Moral Education2230
11.Journal of Applied Philosophy2132
12.Environmental Values2034
13.Ethics & International Affairs1930
14.Journal of Global Responsibility1929
15.Ethical Theory and Moral Practice1925
16.Public Integrity1724
17.Research Ethics1724
18.Journal of Academic Ethics1723
19.Social Philosophy and Policy1723
20.Business and Society Review1629
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.