Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Synthese4663
2.Noûs3658
3.The British Journal for the Philosophy of Science3350
4.Philosophy of Science2636
5.Studies in History and Philosophy of Science Part A2437
6.Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences2240
7.Erkenntnis2130
8.Journal of Philosophical Logic2129
9.Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics2129
10.Foundations of Science2128
11.European Journal for Philosophy of Science2026
12.Pacific Philosophical Quarterly1932
13.Journal of Philosophy1735
14.Philosopher's Imprint1726
15.The Review of Symbolic Logic1623
16.The Monist1530
17.Philosophia1319
18.Journal of the History of Philosophy1317
19.History and Philosophy of the Life Sciences1316
20.Perspectives on Science1220
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.