Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Environmental Research90120
2.Environmental Health Perspectives87121
3.Environmental Health5474
4.Journal of Occupational Health Psychology5392
5.International Journal of Hygiene and Environmental Health5282
6.Epidemiology5172
7.Indoor Air5074
8.Regulatory Toxicology and Pharmacology4665
9.Occupational and Environmental Medicine4473
10.Current Environmental Health Reports4158
11.Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology3854
12.Safety and Health at Work3758
13.Journal of Occupational and Environmental Medicine3756
14.Critical Reviews in Toxicology3654
15.Scandinavian Journal of Work, Environment & Health3654
16.Air Quality, Atmosphere & Health3649
17.Work3545
18.Occupational Medicine3450
19.Work & Stress3448
20.International Journal of Industrial Ergonomics3444
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.