Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Computers & Education109172
2.British Journal of Educational Technology6284
3.The Internet and Higher Education59100
4.Journal of Educational Technology & Society5494
5.Education and Information Technologies5277
6.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5171
7.Educational Technology Research and Development4781
8.Interactive Learning Environments4770
9.Computer Assisted Language Learning4562
10.International Journal of Educational Technology in Higher Education4387
11.Journal of Computer Assisted Learning4365
12.International Conference on Learning Analytics & Knowledge4362
13.International Journal of Instruction4255
14.TechTrends4154
15.Australasian Journal of Educational Technology3955
16.Journal of Educational Computing Research3952
17.IEEE Transactions on Learning Technologies3559
18.Language Learning & Technology3556
19.International Journal of Emerging Technologies in Learning3550
20.International Journal of Artificial Intelligence in Education3463
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.