Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Educational Management Administration & Leadership4579
2.Educational Administration Quarterly4163
3.Journal of Education Policy4159
4.Professional Development in Education3859
5.International Journal of Educational Management3752
6.Journal of Educational Administration3548
7.Educational Policy3161
8.School Effectiveness and School Improvement3150
9.Phi Delta Kappan3047
10.International Journal of Leadership in Education3043
11.Education and Urban Society3042
12.School Leadership & Management2636
13.Educational Leadership2634
14.The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas2229
15.Educational Assessment, Evaluation and Accountability2139
16.Journal of School Leadership2135
17.Leadership and Policy in Schools2131
18.Management in Education1936
19.Arts Education Policy Review1831
20.Journal of School Choice1827
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.