Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Teaching and Teacher Education83105
2.Studies in Higher Education6997
3.Review of Educational Research67142
4.British Journal of Educational Technology6284
5.Higher Education5892
6.Educational Psychology Review55112
7.Educational Research Review54101
8.Educational Researcher5393
9.Learning and Instruction5384
10.Assessment & Evaluation in Higher Education5283
11.Education and Information Technologies5277
12.Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education5184
13.American Educational Research Journal5176
14.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5171
15.Journal of Research in Science Teaching5066
16.Early Childhood Research Quarterly4968
17.System4860
18.Educational Technology Research and Development4781
19.Thinking Skills and Creativity4764
20.Contemporary Educational Psychology4666
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.