Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.The Journal of Economic History3251
2.The Economic History Review2637
3.Explorations in Economic History2237
4.Business History2233
5.European Review of Economic History1932
6.Review of Keynesian Economics1930
7.History of Political Economy1626
8.The European Journal of the History of Economic Thought1520
9.Journal of Iberian and Latin American Economic History1318
10.Journal of the History of Economic Thought1317
11.Accounting History1315
12.The Indian Economic & Social History Review917
13.Investigaciones de Historia Económica/Economic History Research916
14.Œconomia. History, Methodology, Philosophy911
15.Scandinavian Economic History Review812
16.History of Economic Ideas718
17.Agricultural History79
18.Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis/The Low Countries Journal of Social and Economic History77
19.Rural History69
20.Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook68
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.