Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Early Childhood Research Quarterly4968
2.Early Childhood Education Journal3947
3.Reading and Writing3749
4.Early Childhood Development and Care3342
5.Early Education and Development3252
6.Reading Research Quarterly3148
7.The Reading Teacher3140
8.European Early Childhood Education Research Journal3037
9.Scientific Studies of Reading2940
10.Journal of Research in Reading2639
11.International Electronic Journal of Elementary Education2635
12.Journal of Early Childhood Literacy2534
13.International Journal of Early Years Education2335
14.International Journal of Early Childhood2237
15.Journal of Early Childhood Research2234
16.Contemporary Issues in Early Childhood2229
17.Early Years2133
18.Journal of Research in Childhood Education2129
19.The Elementary School Journal2128
20.Education 3-132127
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.