Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.World Development93131
2.Journal of Development Economics6994
3.Food Policy60110
4.The Journal of Peasant Studies5080
5.Third World Quarterly5074
6.The Journal of Development Studies4261
7.Development and Change3549
8.Economies3142
9.The World Bank Economic Review3059
10.Journal of Agrarian Change3040
11.The European Journal of Development Research2845
12.Journal of International Development2839
13.Development Policy Review2741
14.Oxford Development Studies2738
15.The Journal of Developing Areas2734
16.African Development Review2639
17.African Journal of Economic and Management Studies2637
18.Economic Development and Cultural Change2538
19.Journal of Human Development and Capabilities2335
20.Journal of African Economies2334
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.