Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.The British Journal of Criminology4470
2.Justice Quarterly4356
3.Journal of Criminal Justice3974
4.Journal of Quantitative Criminology3952
5.Criminal Justice and Behavior3858
6.Criminology3855
7.Crime & Delinquency3852
8.Criminology & Public Policy3761
9.Law and Human Behavior3654
10.International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology3648
11.European Journal of Criminology3350
12.Policing and Society3345
13.Sexual Abuse3249
14.Criminology & Criminal Justice3242
15.American Journal of Criminal Justice3142
16.Journal of Experimental Criminology3046
17.Journal of Research in Crime and Delinquency3044
18.Crime, Law and Social Change2841
19.Youth Violence and Juvenile Justice2841
20.Punishment & Society2840
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.