Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.China Economic Review4358
2.Journal of Contemporary China3445
3.The China Quarterly3049
4.China & World Economy2338
5.Chinese Journal of Communication2233
6.Chinese Management Studies2128
7.China Agricultural Economic Review2126
8.China Journal1637
9.Chinese Political Science Review1622
10.Journal of Chinese Governance1620
11.Journal of Chinese Political Science1620
12.Modern China1524
13.China Perspectives1522
14.Economic and Political Studies1518
15.China Information1425
16.China Review1421
17.The Chinese Economy1418
18.China Economic Journal1335
19.Global Media and China1328
20.Journal of Chinese Economic and Business Studies1317
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.