Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Buildings3242
2.Lighting Research & Technology3042
3.Frontiers of Architectural Research2333
4.Architectural Engineering and Design Management2237
5.LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America2136
6.Architectural Science Review2027
7.International Journal of Building Pathology and Adaptation1929
8.Journal of Architectural Engineering1725
9.Advances in Building Energy Research1627
10.ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research1620
11.Intelligent Buildings International1523
12.Architectural Design1520
13.International Journal of Architectural Computing1520
14.Journal of Green Building1317
15.A+ BE| Architecture and the Built Environment1218
16.International Journal of Built Environment and Sustainability1217
17.The Journal of Architecture1115
18.Light & Engineering1112
19.TECHNE-Journal of Technology for Architecture and Environment1016
20.Journal of Architecture and Urbanism1013
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.