Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Cultural Heritage3959
2.Journal of Archaeological Science3951
3.Journal of Archaeological Science: Reports3548
4.Antiquity3341
5.Journal of Archaeological Method and Theory3240
6.International Journal of Heritage Studies2933
7.Radiocarbon2836
8.Archaeological and Anthropological Sciences2833
9.Journal of Anthropological Archaeology2735
10.Vegetation History and Archaeobotany2431
11.International Journal of Osteoarchaeology2430
12.World Archaeology2331
13.American Antiquity2232
14.Archaeometry2227
15.Advances in Archaeological Practice2025
16.Cambridge Archaeological Journal1934
17.The Journal of Island and Coastal Archaeology1832
18.European Journal of Archaeology1825
19.Geoarchaeology1825
20.Studies in Conservation1824
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.