Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.American Journal of Physical Anthropology4155
2.Current Anthropology4058
3.Journal of Human Evolution3748
4.Cultural Anthropology3258
5.Annual Review of Anthropology3250
6.Economics & Human Biology3239
7.American Ethnologist2949
8.Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews2741
9.Journal of Anthropological Archaeology2735
10.Annals of Human Biology2633
11.HAU: Journal of Ethnographic Theory2545
12.American Anthropologist2534
13.American Journal of Human Biology2437
14.Ethnos2343
15.International Journal of Paleopathology2331
16.Journal of the Royal Anthropological Institute2330
17.Social Anthropology2249
18.Medical Anthropology Quarterly2231
19.Anthropological Theory2129
20.History and Anthropology1934
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.