Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.ACS Nano202265
2.Nano Letters173234
3.ACS Applied Materials & Interfaces169202
4.Nano Energy162218
5.Nature Nanotechnology161257
6.Small134173
7.Nanoscale130166
8.Advanced Science120182
9.The Journal of Physical Chemistry C105123
10.Advanced Optical Materials86107
11.Nano Research83111
12.Journal of Materials Chemistry B7598
13.Nanomaterials7595
14.Environmental Science-Nano70104
15.2D Materials70102
16.Nano Today69120
17.Nanotechnology6885
18.Advanced Materials Interfaces6785
19.Advanced Electronic Materials64102
20.Nanophotonics6390
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.