Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Advanced Materials294406
2.Advanced Energy Materials206267
3.Energy & Environmental Science202306
4.ACS Nano202265
5.Advanced Functional Materials189250
6.Nature Materials181313
7.Nano Letters173234
8.ACS Applied Materials & Interfaces169202
9.Journal of Materials Chemistry A166205
10.Nano Energy162218
11.Chemistry of Materials144187
12.Small134173
13.Nature Reviews Materials131306
14.Nanoscale130166
15.Carbon126160
16.Advanced Science120182
17.Journal of Materials Chemistry C116159
18.Materials & Design114154
19.Acta Materialia113148
20.Applied Surface Science111139
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.