Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Coordination Chemistry Reviews123173
2.Inorganic Chemistry83106
3.Dalton Transactions (Cambridge, England)78107
4.Inorganic Chemistry Frontiers5984
5.Organometallics5060
6.Polyhedron4255
7.Inorganica Chimica Acta3955
8.Journal of Inorganic Biochemistry3948
9.European Journal of Inorganic Chemistry3647
10.Journal of Cluster Science3545
11.Journal of Organometallic Chemistry3443
12.Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials2944
13.Inorganic Chemistry Communications2833
14.Inorganics2242
15.Bioinorganic Chemistry & Applications2234
16.Russian Journal of Inorganic Chemistry2232
17.Journal of Coordination Chemistry2132
18.Journal of Inorganic and General Chemistry2127
19.Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry1929
20.Inorganic and Nano-Metal Chemistry1826
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.