Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Power Sources127159
2.Energy Storage Materials100130
3.Electrochimica Acta96114
4.Journal of The Electrochemical Society87114
5.ECS Meeting Abstracts79132
6.Journal of Energy Storage5978
7.Journal of Electroanalytical Chemistry5462
8.ChemElectroChem5363
9.ECS Meeting5080
10.Sustainable Energy & Fuels5073
11.ACS Applied Energy Materials5061
12.Electrochemistry Communications4965
13.Current Opinion in Electrochemistry4560
14.Materials Today Energy4163
15.Electroanalysis4162
16.ECS Journal of Solid State Science and Technology3762
17.International Journal of Electrochemical Science3648
18.Green Energy & Environment3555
19.Surfaces and Interfaces3545
20.Journal of Solid State Electrochemistry3542
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.