Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Colloid and Interface Science104132
2.Food Hydrocolloids91118
3.Advances in Colloid and Interface Science75112
4.Langmuir7388
5.Colloids and Surfaces B: Biointerfaces7089
6.Microporous and Mesoporous Materials6786
7.Applied Clay Science6684
8.Soft Matter6382
9.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects6177
10.Current Opinion in Colloid & Interface Science4763
11.Journal of Nanoparticle Research3648
12.Aerosol Science and Technology3544
13.Journal of Aerosol Science3453
14.Particle & Particle Systems Characterization3342
15.Microfluidics and Nanofluidics3038
16.Gels2841
17.Journal of Dispersion Science and Technology2734
18.Adsorption Science & Technology2644
19.Biointerphases2635
20.The European Physical Journal E2634
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.