Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Advanced Materials294406
2.Chemical Reviews270434
3.Journal of the American Chemical Society245330
4.Angewandte Chemie235314
5.Chemical Society Reviews234339
6.Advanced Energy Materials206267
7.Energy & Environmental Science202306
8.ACS Nano202265
9.Advanced Functional Materials189250
10.Nature Materials181313
11.Applied Catalysis B: Environmental175218
12.Nano Letters173234
13.Nature Energy171306
14.ACS Applied Materials & Interfaces169202
15.Journal of Materials Chemistry A166205
16.Nano Energy162218
17.Nature Nanotechnology161257
18.Chemical engineering journal154193
19.ACS Catalysis153219
20.Accounts of Chemical Research146222
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.