Rafał Łangowski
Rafał Łangowski
Politechnika Gdańska
Verified email at pg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Monitoring of chlorine concentration in drinking water distribution systems using an interval estimator
R Łangowski, M Brdys
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 17 (2 …, 2007
362007
Optimised Robust Placement of Hard Quality Sensors for Robust Monitoring of Quality in Drinking Water Distribution Systems
R Łangowski, MA Brdys, R Qi
10th World Congress on Intelligent Control and Automation, 1109 - 1114, 2012
112012
An interval estimator for chlorine monitoring in drinking water distribution systems under uncertain system dynamics, inputs and chlorine concentration measurement errors
R Łangowski, MA Brdys
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 27, 309-322, 2017
82017
Interval asymptotic estimator for chlorine monitoring in drinking water distribution systems
R Łangowski, MA Brdys
IFAC Proceedings Volumes 39 (14), 35-40, 2006
62006
An automatic self-tuning control system design for an inverted pendulum
M Waszak, R Łangowski
IEEE Access 8, 26726-26738, 2020
52020
Interval Estimator for Chlorine Monitoring in Drinking Water Distribution Systems under Uncertain System Dynamics, Inputs and State Measurement Errors
MA Brdys, R Łangowski
11th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems: Theory and …, 2008
52008
Optimised Allocation of Hard Quality Sensors for Robust Monitoring of Quality in Drinking Water Distribution Systems
R Łangowski, MA Brdys
12th IFAC Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications 43 (8 …, 2010
42010
A comprehensive approach to double inverted pendulum modelling
K Andrzejewski, M Czyżniewski, M Zielonka, R Łangowski, T Zubowicz
Archives of Control Sciences 29, 2019
32019
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - uwarunkowania rynkowe w Polsce
R Łangowski
Rynek Energii 3, 3-12, 2016
32016
An optimised placement of the hard quality sensors for a robust monitoring of the chlorine concentration in drinking water distribution systems
R Łangowski, MA Brdys
Journal of Process Control 68, 52-63, 2018
22018
Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce
R Łangowski
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2017
12017
Electricity Supplier Switching Process in Poland–a Process Based on the General Distribution Agreement
R Łangowski
Acta Energetica, 2017
12017
Algorytmy alokacji punktów monitorowania jakości w systemach dystrybucji wody pitnej
R Łangowski
12012
Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce dla odbiorcy w gospodarstwie domowym
R ŁANGOWSKI
Przegląd elektrotechniczny 4, 140-145, 2020
2020
METODY STROJENIA REGULATORÓW TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII SYNTEZY REGULATORÓW OD STANU
M CZYŻNIEWSKI, R ŁANGOWSKI, T ZUBOWICZ
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2019
2019
PROJEKT SYSTEMU STEROWANIA DWUKOŁOWYM ROBOTEM BALANSUJĄCYM
K LADDACH, R ŁANGOWSKI
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2019
2019
Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce
R Łangowski
INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, 17-25, 2017
2017
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce – proces bazujący na generalnej umowie dystrybucji
R Łangowski
Aktualne problemy w elektroenergetyce (APE'17) 1, 41-46, 2017
2017
Monitorowanie stężenia chloru w SDWP-estymator przedziałowy
M Brdyś, R Łangowski
2008
Opomiarowanie w nowoczesnej oczyszczalni ścieków
K Konarczak, R Łangowski
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20