Agnieszka Szymańska
Title
Cited by
Cited by
Year
Założenia formalne modeli weryfikowanych przy pomocy układów równań strukturalnych [Formal assumptions of the Structural Equation Models SEM]
A Szymańska
Studia Psychologica 2, 2016
20*2016
Parental Directiveness as a Predictor of Children's Behavior at Kindergarten
A Szymańska
Psychology of Language and Communication 16, 2012
152012
How to reduce the number of rating scale items without the predictability loss?
WW Koczkodaj, T Kakiashvili, A Szymańska, J Montero-Marin, R Araya, ...
Scientometrics, 1-13, 2017
132017
Parental Stress in an Upbringing Situation and Giving Children Help: A Model of the Phenomenon
A Szymańska
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 6, 141-153, 2011
122011
Kwestionariusz Agresji Bussa-Perry’ego: Trafność, rzetelność i normy
E Aranowska, J Rytel, A Szymańska
Instytut AMITY, 2015
82015
The ways parents cope with stress in difficult parenting situations: the structural equation modeling approach
A Szymańska, K Dobrenko
PeerJ, 2017
72017
Błąd w wychowaniu W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej
A Szymańska, E Aranowska
Liberi Libri, 2016
62016
Wykorzystanie algorytmów text mining do analizy danych tekstowych w psychologii [The use of text mining algorithms for the analysis of text data in psychology]
A Szymańska
Socjolingwistyka 31, 99-116, 2017
52017
The dialogical self's round table: who sits at it and where?
B Bokus, M Bartczak, A Szymańska, R Chronowska, A Ważyńska
Psychology of Language and Communication 21 (1), 84-108, 2017
52017
Aspekty kontroli rodzicielskiej i dyscyplinowania dziecka
A Szymańska
Psychologia Rozwojowa 14, 37-47, 2009
52009
Wykorzystanie analizy skupień metodą data mining do wykreślania profili osób badanych w badaniach psychologicznych [Using cluster analysis in the data mining method to draw …
A Szymańska
Studia Psychologiczne 55 (1), 25-40, 2017
42017
Problematyka hierarchiczności – wyprowadzenie meta-cech w modelach SEM
A Szymańska
Studia Psychologica 1, 2017
42017
Psychometric Report on Properties of Aggressive and Warm-hearted Directiveness Scale (DAiS-R) and its Application for Measurement of Parental Communication Style.
A Szymańska
Studia Psychologica 2, 2015
4*2015
Deaf children building narrative texts. Effect of adult-shared vs. non-shared perception of a picture story
Agata Tarwacka-Odolczyk, Piotr Tomaszewski, Agnieszka Szymańska, Barbara Bokus
Psychology of Language and Communication 18, 149-177, 2014
42014
Doświadczana przez rodzica trudność w sytuacji wychowawczej a reprezentacja dziecka w umyśle rodzica: model zjawiska
A Szymańska
Psychologia rozwojowa 17, 79-91, 2012
42012
Błąd wychowawczy a stosowana dyrektywność rodzicielska
A Szymańska
Studia Psychologica 11, 99-112, 2011
42011
The child rearing problems and parental control
A Szymańska
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 5, 2-13, 2010
42010
Coping with Difficulties in Parenting Situations – Parental Control, Obedience Enforcement and Directiveness
A Szymańska
Studia Psychologica 59 (1), 3-21, 2017
32017
PATIENT CHARACTERISTICS, PATIENT EXPERIENCE FROM PSYCHOTHERAPY, AND PSYCHOTHERAPY EFFECTIVENESS
A Szymańska, K Dobrenko, L Grzesiuk
Annals of Psychology 19 (3), 605-625, 2016
32016
Struktura błędu wychowawczego. Weryfikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę Gurycką. [The structure of the upbringing mistake. Verification of the …
A Szymańska, K Torebko
Studia z Teorii Wychowania 3, 165-192, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20