Seguir
Yanwen Liu
Yanwen Liu
E-mail confirmado em fudan.edu.cn
Título
Citado por
Citado por
Ano
Tunable Charge-Trap Memory Based on Few-Layer MoS2
E Zhang, W Wang, C Zhang, Y Jin, G Zhu, Q Sun, DW Zhang, P Zhou, ...
ACS nano 9 (1), 612-619, 2015
2542015
Quantum Hall effect based on Weyl orbits in Cd3As2
C Zhang, Y Zhang, X Yuan, S Lu, J Zhang, A Narayan, Y Liu, H Zhang, ...
Nature 565 (7739), 331-336, 2019
2342019
Wafer-scale two-dimensional ferromagnetic Fe3GeTe2 thin films grown by molecular beam epitaxy
S Liu, X Yuan, Y Zou, Y Sheng, C Huang, E Zhang, J Ling, Y Liu, W Wang, ...
npj 2D Materials and Applications 1 (1), 30, 2017
2162017
Zeeman splitting and dynamical mass generation in Dirac semimetal ZrTe5
Y Liu, X Yuan, C Zhang, Z Jin, A Narayan, C Luo, Z Chen, L Yang, J Zou, ...
Nature Communications 7, 12516, 2016
1942016
Spin-Valve Effect in NiFe/MoS2/NiFe Junctions
W Wang, A Narayan, L Tang, K Dolui, Y Liu, X Yuan, Y Jin, Y Wu, ...
Nano letters 15 (8), 5261-5267, 2015
1722015
Arrayed van der Waals vertical heterostructures based on 2D GaSe grown by molecular beam epitaxy
X Yuan, L Tang, S Liu, P Wang, Z Chen, C Zhang, Y Liu, W Wang, Y Zou, ...
Nano letters 15 (5), 3571-3577, 2015
1692015
Landau level splitting in Cd3As2 under high magnetic fields
J Cao, S Liang, C Zhang, Y Liu, J Huang, Z Jin, ZG Chen, Z Wang, ...
Nature communications 6 (1), 7779, 2015
1512015
Evolution of Weyl orbit and quantum Hall effect in Dirac semimetal Cd3As2
C Zhang, A Narayan, S Lu, J Zhang, H Zhang, Z Ni, X Yuan, Y Liu, ...
Nature communications 8 (1), 1272, 2017
1412017
Room-temperature chiral charge pumping in Dirac semimetals
C Zhang, E Zhang, W Wang, Y Liu, ZG Chen, S Lu, S Liang, J Cao, ...
Nature communications 8 (1), 13741, 2017
1402017
Controllable Schottky Barriers between MoS2 and Permalloy
W Wang, Y Liu, L Tang, Y Jin, T Zhao, F Xiu
Scientific reports 4 (1), 6928, 2014
932014
Gate-tunable quantum oscillations in ambipolar Cd3As2 thin films
Y Liu, C Zhang, X Yuan, T Lei, C Wang, D Di Sante, A Narayan, L He, ...
NPG Asia Materials 7 (e221), 2015
882015
High-quality Bi2Te3 thin films grown on mica substrates for potential optoelectronic applications
K Wang, Y Liu, W Wang, N Meyer, LH Bao, L He, MR Lang, ZG Chen, ...
Applied Physics Letters 103 (3), 2013
772013
Observation of quasi-two-dimensional Dirac fermions in ZrTe5
X Yuan, C Zhang, Y Liu, A Narayan, C Song, S Shen, X Sui, J Xu, H Yu, ...
NPG Asia Materials 8 (11), e325-e325, 2016
752016
Magnetotransport Properties of Cd3As2 Nanostructures
E Zhang, Y Liu, W Wang, C Zhang, P Zhou, ZG Chen, J Zou, F Xiu
ACS nano 9 (9), 8843-8850, 2015
652015
Inducing Strong Superconductivity in WTe2 by a Proximity Effect
C Huang, A Narayan, E Zhang, Y Liu, X Yan, J Wang, C Zhang, W Wang, ...
ACS nano 12 (7), 7185-7196, 2018
642018
Thickness-dependent quantum oscillations in Cd3As2 thin films
P Cheng, C Zhang, Y Liu, X Yuan, F Song, Q Sun, P Zhou, DW Zhang, ...
New Journal of Physics 18 (8), 083003, 2016
612016
Controllable Growth of Vertical Heterostructure GaTexSe1–x/Si by Molecular Beam Epitaxy
S Liu, X Yuan, P Wang, ZG Chen, L Tang, E Zhang, C Zhang, Y Liu, ...
ACS nano 9 (8), 8592-8598, 2015
562015
Quantum corrections crossover and ferromagnetism in magnetic topological insulators
L Bao, W Wang, N Meyer, Y Liu, C Zhang, K Wang, P Ai, F Xiu
Scientific reports 3 (1), 2391, 2013
552013
Wafer-scale arrayed pn junctions based on few-layer epitaxial GaTe
X Yuan, L Tang, P Wang, Z Chen, Y Zou, X Su, C Zhang, Y Liu, W Wang, ...
Nano Research 8, 3332-3341, 2015
532015
Chiral Landau levels in Weyl semimetal NbAs with multiple topological carriers
X Yuan, Z Yan, C Song, M Zhang, Z Li, C Zhang, Y Liu, W Wang, M Zhao, ...
Nature communications 9 (1), 1854, 2018
462018
O sistema não pode executar a operação agora. Tente novamente mais tarde.
Artigos 1–20