Marcin Kwapisz
Marcin Kwapisz
Verified email at wip.pcz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Physical simulations of the controlled rolling process of plate X100 with accelerated cooling
M Knapiński, H Dyja, A Kawałek, M Kwapisz, B Koczurkiewicz
Solid State Phenomena 199, 484-489, 2013
152013
Physical simulation of controlled rolling and accelerated cooling for ultrafine-grained steel plates
H Dyja, M Knapiński, M Kwapisz, J Snopek
Archives of Metallurgy and Materials 56, 447-454, 2011
102011
Walcowanie blach grubych ze stopu magnezu AZ31
D Rydz, T Garstka, B Koczurkiewicz, M Kwapisz
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 81 (5), 279--282, 2014
72014
Numerical modelling of the cooling ability of device for the plain round bars accelerated cooling process
K Laber, H Dyja, M Kwapisz
Archives of Metallurgy and Materials 56 (2), 385-392, 2011
62011
Krzywe umocnienia stali mikrostopowej przeznaczonej do produkcji blach grubych w kategorii wytrzymałościowej X80
M Knapiński, A Kawałek, H Dyja, M Kwapisz
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 78 (9), 818--821, 2011
62011
Systoliczne przetwarzanie sygnałów cyfrowych
M Kwapisz, K Lichy, E Lipowska-Nadolska
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2007
62007
Badanie procesu walcowania pakietowego aluminium i opracowanie modelu rozwoju mikrostruktury i własności mechanicznych
M Kwapisz
Praca Doktorska Czestochowa, 2007
62007
Analysis of the effect of the tool shape on the stress and strain distribution in the alternate extrusion and multiaxial compression process
M Kwapisz, M Knapiński, H Dyja, K Laber
Archives of Metallurgy and Materials 56 (2), 487-493, 2011
52011
Analysis of variations of the mechanical properties of aluminium during the accumulative roll-bonding (ARB) process
M Kwapisz, M Knapiński, A Kawałek
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 76 (5), 340-343, 2009
52009
A study of changes of microstructure and mechanical properties during the accumulative roll-bonding process of aluminum
A Milenin, D Svyetlichnyy, M Kwapisz
The 9th International ESAFORM Conference on Material Forming University of …, 2006
52006
Fizyczne symulacje procesu walcowania blach grubych z superdrobnoziarnistej stali konstrukcyjnej
M Knapiński, M Kwapisz, T Frączek
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, 117-122, 2009
42009
The Model of Grain Size Variation in The Aluminum Accumulative Roll-Bonding Process
M Kwapisz, H Dyja
Proceedings of the International Conference on" Sovremenne dostizhenya v …, 2007
42007
Analysis of the Shape of Stamp on the Distribution of Deformation in the Process of Alternate Pressing and Multiaxial Compression
M Kwapisz
Solid State Phenomena 220, 963-968, 2015
32015
Wpływ warunków przyspieszonego chłodzenia w ciągu walcowniczym na mikrostrukturę prętów okrągłych gładkich o średnicy 30 mm
K Laber, H Dyja, M Kwapisz
Hutnik, Wiadomości Hutnicze 78 (5), 392--395, 2011
32011
Analysis of the Plasticity of High-Carbon Alloy Steel in the Conditions of Hot Plastic Working
M Knapiński, M Kwapisz, A Kawałek
Solid State Phenomena 165, 85-90, 2010
32010
Matematyczny model zmian własności wytrzymałościowych aluminium poddawanego dużym odkształceniom plastycznym
M Kwapisz, M Knapiński, H Dyja
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, 45-50, 2009
32009
Wpływ odkształcenia w procesie pakietowego walcowania na średnią wielkość ziarna aluminium; materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt
M Kwapisz, D Svyetlichnyy
Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej …, 2007
32007
Badania doświadczalne wpływu temperatury walcowania na własności mechaniczne taśm aluminiowych w procesie walcowania pakietowego ARB
M Kwapisz, DS Svyetlichnyy, A Milenin
Rudy i Metale Nieżelazne 52 (5), 272-275, 2007
32007
Badania zmian siły walcowania oraz własności mechanicznych podczas walcowania pakietowego aluminium. Materiały VII Mię-dzynarodowej Konf. Nauk., Częstochowa 2006
M Kwapisz, D Svyetlichnyy, A Milenin, J Michalczyk
Wydaw. Polit. Częstochowskiej, Konferencje, 340, 0
3
Algorytm automatycznej nastawy szczeliny walcowniczej walcarki DUO-300
T Garstka, M Knapiński, M Kwapisz
Mechanik 90 (1), 58--59, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20