Robert Święcik
Robert Święcik
E-mail confirmado em p.lodz.pl
Título
Citado por
Citado por
Ano
Experimental investigation of abrasive electrodischarge grinding of Ti6Al4V titanium alloy
R Święcik
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37 (2 …, 2009
212009
The estimation of machining results and efficiency of the abrasive electro-discharge grinding process of Ti6Al4V titanium alloy using the high-frequency acoustic emission and …
P Sutowski, R Święcik
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 94 (1), 1263-1282, 2018
122018
Investigations of surface layer temperature and morphology of hard machinable materials used in aircraft industry during abrasive electrodischarge grinding process …
M Gołąbczak, R Święcik, A Gołąbczak, C Nouveau, P Jacquet, C Blanc
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 49 (5), 568-576, 2018
72018
Modeling and research of temperature distribution in surface layer of titanium alloy workpiece during AEDG and conventional grinding
M Gołąbczak, A Gołąbczak, A Konstantynowicz, R Święcik
Continuum Mechanics and Thermodynamics 28 (6), 1781-1789, 2016
72016
„Ocena morfologii i struktury geometrycznej powierzchni stopu magnezu po obróbce ściernej”
A Gołąbczak, M Gołąbczak, A Konstantynowicz, R Święcik
Mechanik 88 (8-9CD1), 105--111, 2015
62015
Badania porównawcze temperatury warstwy wierzchniej w procesie elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) materiałów trudnoobrabialnych
A Gołąbczak, R Święcik, M Gołąbczak, B Stańczyk
62014
„Dwuparametrowa ocena zdolności skrawnych ściernic supertwardych ze spoiwem metalowym”
A Gołąbczak, M Gołąbczak, R Święcik, B Stańczyk, D Kaczmarek
Mechanik 88 (8-9), 112-116, 2015
52015
„Ocena właściwości użytkowych ściernic supertwardych ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych parametrów CPS”
A Gołąbczak, M Gołąbczak, R Święcik, M Galant, D Kaczmarek
Mechanik 8 (9), 117-121, 2015
42015
Elektroerozyjne szlifowanie stopu tytanu
A Gołąbczak, R Święcik
Inżynieria Maszyn 12 (1), 19-28, 2007
42007
Energetic aspects of the AEDG grinding process of Ti6Al4V titanium alloy
R Święcik, R Polasik
AIP Conference Proceedings 2017 (1), 020031, 2018
32018
Identyfikacja błędów pionowego centrum frezarskiego za pomocą systemu BALL-BAR oraz ich korekcja poprzez poziomowanie obrabiarki
J Kaczmarek, S Lange, R Święcik, A Żurawski
Mechanik 88 (8-9CD2), 479--487, 2015
32015
Ocena zdolności skrawnych ściernic supertwardych po obciąganiu wybranymi sposobami elektroerozyjnymi
A GOŁĄBCZAK, M GOŁĄBCZAK, R ŚWIĘCIK, D Kaczmarek
Mechanik 89 (10), 1356--1357, 2016
22016
Ocena struktury geometrycznej powierzchni stopu magnezu po elektroerozyjnym wycinaniu elektrodą drutową (WEDM) i elektroerozyjnym szlifowaniu (AEDG)
A Gołąbczak, M Gołąbczak, A Konstantynowicz, R Święcik
Mechanik 88 (4), 85, 2015
22015
Modelowanie i weryfikacja doświadczalna temperatury w procesie szlifowania AEDG stopu tytanu.
A Gołąbczak, R Święcik, M Galant
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013
22013
Badania wysokoczęstotliwościowych fal naprężeń w procesie elektroerozyjnego szlifowania stopu tytanu
P Sutowski, R Święcik
Mechanik 89, 2016
12016
Effect of Inhibitor Coating of a Ceramic Mould on the Surface Quality of an AM60 Alloy Cast with Cr and V
BP Pisarek, C Rapiejko, R Święcik, T Pacyniak
Archives of Foundry Engineering 15 (3), 51--56, 2015
12015
Badania rozkładu temperatury w strefie ściernego szlifowania elektroerozyjnego stopu tytanu
A Gołąbczak, R Święcik
Inżynieria Maszyn 16, 40-47, 2011
12011
Abrasive electrodischarge grinding (AEDG) of selected hard machinable materials used in aerospace industry
M Gołąbczak, R Święcik, A Gołąbczak, D Kaczmarek, P Maksim
AIP Conference Proceedings 2017 (1), 020004, 2018
2018
Assessment of surface geometrical structure of hard to machine aerospace alloys after abrasive electro-discharge grinding (AEDG) and polishing
M Gołąbczak, A Gołąbczak, P Maksim, R Święcik, R Rosik
Mechanik 90 (10), 915-917, 2017
2017
The assessment of cutting ability of super hard grinding wheels after electro-discharge dressing using rotating electrode
M Gołąbczak, A Gołąbczak, R Święcik, D Kaczmarek
Mechanik 90 (10), 867-869, 2017
2017
O sistema não pode executar a operação agora. Tente novamente mais tarde.
Artigos 1–20