Nigan Bayazit
Nigan Bayazit
Professor of Industrial Product Design, Istanbul Technical University (emekli)
Verified email at itu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigating design: A review of forty years of design research
N Bayazit
Design issues 20 (1), 16-29, 2004
6702004
Endüstri ürünlerinde ve mimarlıkta tasarlama metodlarına giriş
N Bayazıt
Literatür Yayıncılık, 1994
821994
Tüketim normları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
MB Kıray, N Bayazıt
Bağlam, 2005
482005
Endüstriyel tasarımcılar için tasarlama kuramları ve metotları
N Bayazıt
Birsen, 2004
432004
Tasarımı anlamak
N Bayazıt
İstanbul ideal kültür, 2008
362008
Designing: design knowledge: design research: related sciences
N Bayazit
Design methodology and relationships with science, 121-136, 1993
361993
Redefining the" Ph. D. in Design" in the Periphery: Doctoral Education in Industrial Design in Turkey
HA Er, N Bayazit
Design Issues 15 (3), 34-44, 1999
211999
An ergonomics based design research method for the arrangement of helicopter flight instrument panels
C Alppay, N Bayazit
Applied ergonomics 51, 85-101, 2015
202015
Used and rejected decisions in design teamwork
A Ensici, P Badke-Schaub, N Bayazıt, K Lauche
CoDesign 9 (2), 113-131, 2013
152013
Tasarımı keşfetme: tasarım araştırmalarının kırk yılı
N BAYAZIT
İTÜDERGİSİ/a 3 (1), 2011
142011
Endüstri tasarımı temel kavramları
N Bayazıt
İdeal Kültür Yayıncılık, 2011
132011
An application of AHP in the selection of fashion trends for specific target groups
G Goncu, N Bayazit
Design Principles & Practices 1 (3), 573-584, 2007
132007
Integrative approach to design techniques
N Bayazit, N Esin, A Ozsoy
Design Studies 2 (4), 215-223, 1981
131981
Strüktür ve Malzeme Özelliklerinin Endüstriyel Ürün Tasarımına Etkisi, 2
DG Ertaş, N Bayazıt
Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası Organizasyonu, İstanbul …, 2004
122004
Planlamaya ve Tasarlamaya Katılma
N Bayazıt
İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1982
111982
Kısaca FeTeMM eğitimi: Öğretmenler ve öğrencileri için iki günlük çalıştay. 2
S Akaygün, F Aslan-Tutak, N Bayazıt, K Demir, JE Kesner
International Conference on New Trends in Education, Bahçeşehir Üniversitesi …, 2015
102015
Safranbolu Evlerinin Plan Tipolojisi ve Kullanıcı İhtiyaçları Hiyerarşisi
N Bayazıt
Tasarım+ Kuram 10 (17), 1-15, 2014
92014
Toplu Konut Standartları-Mekan, Fiziksel Çevre, Bina Ekonomisi
N Bayazıt, Y Dülgeroğlu, Z Yılmaz, M Çıracı
TÜBİTAK proje, 1992
91992
Theoretical basis of a computer-aided design education and research laboratory
N Bayazit
Design studies 8 (3), 138-149, 1987
91987
Safranbolu geleneksel konutları ve toplumsal değişme
N Bayazıt
Safranbolu Belediyesi, 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20