Zehra Sozbir Koylu
Zehra Sozbir Koylu
Mimar Sinan Fine Arts University
Verified email at msgsu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamusal Tuvaletlerde Kullanıcı Deneyimini Anlamak: Bir Araştırma Yöntemi Olarak Kültür Sondaları
ZS Köylü, HA Er
tasarım+ kuram dergisi 11 (19), 76-94, 2007
2007
HARMONY ON THE TABLE: PORCELAIN DINNERWARE IN USE
ZS Köylü
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2