Follow
Joanna Zarębska
Joanna Zarębska
Faculty of Economy and Management; University of Zielona Góra
Verified email at wez.uz.zgora.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Life Cycle Assessment of Municipal Solid Waste Management--Comparison of Results Using Different LCA Models.
J Kulczycka, L Lelek, A Lewandowska, J Zarebska
Polish Journal of Environmental Studies 24 (1), 2015
852015
Life cycle assessment of energy generation in Poland
L Lelek, J Kulczycka, A Lewandowska, J Zarebska
The International Journal of Life Cycle Assessment 21, 1-14, 2016
662016
Between full LCA and energy certification methodology—a comparison of six methodological variants of buildings environmental assessment
A Lewandowska, A Noskowiak, G Pajchrowski, J Zarebska
The International Journal of Life Cycle Assessment 20, 9-22, 2015
522015
Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju
J Zarębska
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 6, s. 286-295, 2017
252017
Determining the environmental benefits of life cycle assessment (LCA) on example of the power industry
J Zarębska, M Dzikuć
Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie, 97--102, 2013
252013
Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim
J Zarębska
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013
192013
Ecological innovations as a chance for sustainable development-directions and obstacles in their implementation
J Zarębska, M Michalska
Management 20 (2), 49-64, 2016
132016
Analiza porównawcza produkcji energii w Elektrociepłowni Legnica i Elektrociepłowni Lubin z wykorzystaniem metody LCA
M Dzikuć, J Zarębska
Polityka energetyczna 17 (1), 41-52, 2014
82014
Gospodarka o obiegu zamkniętym – rola LCA, szanse, bariery, wyzwania
J Zarębska, K Joachimiak-Lechman
Logistyka Odzysku, 41-45, 2016
72016
Eco – innovations in Poland - the extent of changes, development and barriers
J Zarębska, I Żabińska, A Zarębski
Scientific Papers of Silesian University of Technology: Organization and …, 2019
62019
Edukacja ekologiczna osób starszych w kontekście koncepcji lifelong learning,„
M Michalska, J Zarębska
General and Professional Education, 40-47, 2017
62017
Cellular concrete–the material of sustainable construction
J Adamczyk, J Zarębska, C Ingrao
Technical Issues, 2015
62015
Assessment of the Changes in the Economy of Municipal Waste in Poland after 2004
J Zarębska, I Żabińska, H Cierna, E Sujova
New Trends in Production Engineering 1 (1), 55-61, 2018
52018
Koncepcja lifelong learning z perspektywy gerontologicznej. Polska na tle Europy
E Sobolewska-Poniedziałek, J Zarębska
General and Professional Education 4, 75-84, 2015
52015
Ecological and economic aspects management of packaging waste in Lubuskie
J Zarębska
Publishing House of the University of Zielona Góra, Zielona Góra, 106-110, 2013
52013
Changes in waste packaging management and implementation to achieve a circular economy-Polish case study
J Zarębska, B Lewicka
Acta Innovations 34, 50-57, 2020
42020
Konwencjonalne i ekologiczne torby handlowe
J Zarębska
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2013
42013
Life Cycle Assessment (LCA) as a tool for creating a proecological image of the companies
J Zarębska, A Lewandowska
Management 14 (1), 306-317, 2010
42010
Analiza komparatywna bilansów ekologicznych dla puszek z białej blachy i aluminium.
M Graczyk, J Zarębska
Recykling, 26-27, 2004
42004
Polish society towards the implementation of the circular economy and the change of municipal waste management – ecological, economic and social aspect
J Zarębska, A Zarębski, A Lewandowska
Management 25, 91-112, 2021
32021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20